Návštěva ve Štrasburku

29. dubna 2012
29 Dub

Studenti a pedagogové CEVRO Institutu navštívili sídla evropských institucí

 

Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu

 

Studenti a pedagogové Vysoké školy CEVRO Institut měli ve dnech 15. a 16. 11. 2011 jedinečnou možnost navštívit sídla Evropského parlamentu a Rady Evropy, a seznámit se tak s fungováním těchto významných evropských institucí.

Pracovní návštěva více než 40 pedagogů a studentů ve Štrasburku se uskutečnila na pozvání poslance Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka. Cestu organizačně zajišťoval pedagog a člen správní rady vysoké školy CEVRO Institut Petr Sokol. Oběma patří velký dík.

Cesta měla za cíl seznámit účastníky se zajímavou historií alsaské metropole, jež je jedním ze symbolů poválečného smíření Němců a Francouzů, a tudíž také evropské integrace, a zejména jim prakticky přiblížit chod dvou důležitých evropských institucí.

Po příjezdu do Štrasburku bylo odpoledne prvního dne věnováno prohlídce starobylého města, plavbě za jeho krásami a návštěvě tradiční alsaské restaurace.

Druhý den pracovní cesty byly na programu návštěvy Evropského parlamentu a Rady Evropy. V EP si účastníci cesty nejprve vyslechli přednášku o fungování EP, kterou vedl zaměstnanec návštěvnického oddělení EP Pavel Černoch. Následovala prezentace práce poslance Evropského parlamentu v podání hostitele Oldřicha Vlasáka. Ten zejména přiblížil práci ve výborech, pracovních skupinách a delegacích. Následovala návštěva galerie v jednacím sále EP.

Odpoledne pak bylo věnováno exkurzi do budovy Rady Evropy, kde si pedagogové a studenti CEVRO Institutu vyslechli krátkou přednášku o historii a činnosti RE. Následně diskutovali o aktivitách této široké mezinárodní organizace s českým činovníkem. Ve večerních hodinách celá výprava zamířila zpět do Česka.

 

o cevro 2

Pedagogové a studenti CEVRO Institutu spolu s Oldřichem Vlasákem v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku